Heeft u problemen met praten of maakt u zich wel eens zorgen om de spraak van uw kind ? Vraagt u zich af of de logopedist iets voor u zou kunnen betekenen? De onderstaande signaleringslijst zou u kunnen helpen om te bepalen of logopedie zinvol kan zijn voor u of uw kind.   Logopedisten onderzoeken, begeleiden en behandelen stoornissen op het gebied van taal, eten en drinken, mondgedrag, spraak, adem, stem en gehoor. Ook geven zij scholing en preventie bij o.a. beroepssprekers, toneelspelers en zangers.

Adem/stem:

  • Adem- en Stemproblemen bij benauwdheid
  • Heesheid; een schorre stem
  • Adembeheersing als voorbereiding op zingen
  • Hyperventilatie
  • Spreken in het openbaar (niet door alle zorgverzekeraars vergoed!)
  • Stemproblemen en stemveranderingen o.a. bij transsexualiteit

Logopedisten houden zich bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werk van de logopedist. Daarnaast is de logopedist de deskundige op het gebied van alle functies m.b.t. eten en drinken. Een logopedist kan zich specialiseren in bepaalde stoornissen.

 

Logopedie wordt door de meeste zorgverzkeraars vergoed vanuit het basispakket, mits de behandeling plaats vindt op basis van een geldige verwijzing door een arts of specialist. U kunt met uw hulpvraag terecht bij uw huisarts of specialist. Hij/zij kan u een verwijzing verstrekken voor logopedie.   Vanaf 1 augustus 2011 kunt u zelf direct een afspraak maken met een logopedist. Een verwijsbrief van uw huisarts is niet meer nodig. Het ministerie van Volksgezondheid heeft dit besloten om de toegang tot logopedie makkelijker te maken. Dit besluit heet Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL).   Let op! Niet alle zorgverzekeraars vergoeden deze directe toegankelijkheid. Raadpleeg de logopedist of uw zorgverzekeraar. Wij attenderen u erop dat bij Logopediecentrum Dongen de mogelijkheid bestaat voor een gratis logopedisch consult, ongeacht de zorgverzekeraar, waarbij u bent aangesloten.

Een behandeling van 30 minuten kost €48. 

Neem hier contact met ons op.

Wat mag ik verwachten van mijn kind op een bepaalde leeftijd?  Mag ik mijn kind verbeteren? Is voorlezen belangrijk? Op al deze vragen en meer krijgt u antwoord op www.kindentaal.nl

Accreditatie vindt plaats op basis van na- en bijscholing. Van de 160 punten die voor het criterium deskundigheidsbevordering moeten worden behaald, dienen er 40 met geaccrediteerde activiteiten (scholing) behaald te worden.   Meer informatie over het Kwaliteitsregister Paramedici: Kwaliteitsregister en www.kwaliteitsregisterparamedici.nl.

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsvereniging van logopedisten. Het verenigingsbureau is gevestigd in Woerden.

Vooral voor mensen met een functie waarbij spreken of het gebruik van de stem centraal staat, kan preventieve logopedie zeer wenselijk zijn. Een langdurig zware belasting van de stem- en spraakorganen kan op termijn problemen geven. Keelpijn, stemverlies of stemvermoeidheid tijdens het spreken. Een goede adem- en spreektechniek zijn dan zeer belangrijk, voorkomen is immers beter dan genezen.

Logopedie bij de ziekte van Parkinson kan noodzakelijk zijn vanwege drie factoren:

  • De persoon met de ziekte van Parkinson heeft moeite met spreken; de stem is zwak en de articulatie vaak oppervlakkig. Door cognitieve stoornissen is het mogelijk dat er sprake is van problemen met het taalbegrip en de communicatie in het algemeen.
  • Men kan moeite hebben met het kauwen en slikken. Slikken en kauwen verlopen vertraagd en/of de parkinsonpatient verslikt zich met regelmaat.
  • Er kan sprake zijn van speekselverlies, doordat speeksel niet tijdig wordt doorgeslikt.

De ernst van de ziekte kan sterk variëren. Dit betekent dat ook de behandeling kan variëren. Soms is een eenmalig consult met adviezen afdoende. Soms is een intensieve behandeling van minimaal drie keer per week gedurende vier weken noodzakelijk. In andere gevallen kiest men voor periodieke behandelingen, waarbij vooral de mantelzorgers worden geinstrueerd. Een logopedist welke ervaring heeft met de behandeling van de ziektte van Parkinson kan beoordelen welke wijze van behandelen zinvol is. Deze logopedisten zijn over het algemeen aangesloten bij ParkinsonNet. Zonodig vindt behandeling aan huis plaats.

ParkinsonNet staat voor een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson.  ParkinsonNet is verdeeld in regio's in Nederland. Binnen een regio zijn diverse zorgverleners betrokken bij het ParkinsonNet; Neurologen en Parkinsonverpleegkundigen van de regionale ziekenhuizen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten in de regio rondom het ziekenhuis. Deze hulpverleners zijn noodzakelijk omdat op verschillende gebieden problemen kunnen ontstaan. Het is van belang dat de hulpverleners specifiek deskundig zijn en hun behandelingen op elkaar afstemmen.

De therapeuten van het ParkinsonNet zijn opgeleid door experts op het gebied van de ziekte van Parkinson en werken nauw samen met neurologen in uw regio. ParkinsonNet is een initiatief van het UMC St Radboud en de Werkgroep Bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

Meer informatie over de ziekte van Parkinson en therapeuten aangesloten bij ParkinsonNet vindt u op de site  www.parkinsonnet.nl

Logopediecentrum Dongen is helaas NIET aangesloten bij ParkinsonNet.

 

Locatie 'De Vennen'

Logopediecentrum Dongen 

Paramedisch Centrum 'De Vennen'
Deken Batenburgstraat 2
06 - 11 44 87 42
06 - 15 20 62 15

Locatie 'MC Beljaart'

Logopediecentrum Dongen 

Medisch Centrum Beljaart
Kloosterpad 13 c
06 - 11 44 87 42
06 - 15 20 62 15

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken