Bij articulatiestoornissen worden door het kind bepaalde klanken of klankcombinaties niet goed uitgesproken. Je spreekt pas van een articulatiestoornis als een kind afwijkingen vertoont in zijn articulatie in vergelijking met leeftijdgenootjes. Een kind van vier jaar mag nog problemen hebben met de /s/, /l/, en /r/ en met medeklinkercombinaties. Wanneer een kind naar groep 3 gaat, kan het zijn dat hij nog moeite heeft met de uitspraak van woorden waarin nog enkele,wat moeilijkere, medeklinkercombinaties (vaak met de /s/ of /r/)voorkomen. Er bestaan verschillende soorten articulatieproblemen:

  • Het weglaten van één of meerdere spraakklanken. (fiets = ies, ster = ter, krant=kant, school=sool)
  • Het vervangen van spraakklanken of spraakklankcombinaties. (koe=toe, roos=loos, bus=boes, vlieg=tieg)
  • De spraak klinkt nasaal: Er zijn te weinig neusklanken. Het lijkt of het kind verkouden is(mama=baba)  of er ontsnapt veel lucht door de neus. Je hoort snurkende geluiden. (vaak bij /s/)
  • Een spraakklank wordt verkeerd uitgesproken. Een goed voorbeeld hiervan is het uitspreken van de /s/ of /t/ tussen de tanden (interdentaliteit). Dit komt ook bij volwassenen voor.

Articulatiestoornissen kunnen mogelijk het gevolg zijn van gehoorproblemen, organische afwijkingen, neurologische problemen, matige intelligentie, afwijkend mondgedrag, afwijkende mondmotoriek, een vertraagde spraakontwikkeling, maar ook door onvoldoende spraakaanbod uit de omgeving. Ten gevolge van een articulatiestoornis kan een kind moeilijker te verstaan zijn. Het is mogelijk dat een kind gepest gaat worden, zich geïsoleerd voelt of faalangstig wordt. Een articulatiestoornis kan in een latere fase leiden tot lees- en spellingproblemen.

Wat doet de logopedist?

De logopedist gaat na wat de oorzaak van de articulatiestoornis is. Het onderscheid tussen de goede en een foute articulatie wordt aangeleerd; hierbij worden het luisteren, kijken en voelen ingeschakeld. Indien nodig, worden met mondmotoriek oefeningen de spieren in de mond versterkt.  Eerst wordt geleerd om de betreffende letter goed uit te spreken, daarna oefent men de juiste letter in lettergrepen, woorden en zinnen. Tenslotte moet de goede uitspraak gebruikt worden in het gewone spreken. Het resultaat van de behandeling hangt af van de oorzaak van de articulatiestoornis en van factoren als leeftijd, motivatie em inzet. Ook in de thuissituatie zal moeten woren geoefend. Het onderzoek en de behandeling van articulatiestoornissen worden als regel vergoed door de ziektekostenverzekeraars.

Locatie 'De Vennen'

Logopediecentrum Dongen 

Paramedisch Centrum 'De Vennen'
Deken Batenburgstraat 2
06 - 11 44 87 42
06 - 15 20 62 15

Locatie 'MC Beljaart'

Logopediecentrum Dongen 

Medisch Centrum Beljaart
Kloosterpad 13 c
06 - 11 44 87 42
06 - 15 20 62 15

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken